Zdravice

Milé občanky, milí občané,

„Železná opona“ rozdělovala střední Evropu po více než čtyři desetiletí na mapě i v hlavách lidí.„Zelený pás“ bývaléhopohraničního pásma je dnespojmem pro porozumění národů, spolupráci a v neposlední řadě takéekologické povědomí. Města Regnitzlosau, Rehau a Schönwaldse spojila do společenství měst a obcí, aby znovu oživila historická spojení a aktivně se zapojila do utváření regionu pro budoucnost. Trojmezí (německy „Dreiländereck“) má být místem, které bude zárodkemvětšího svazku na rozhraní Bavorska, Saska a Česka.
Jste srdečně zváni, abyste se o projektu informovali a vnesli do něj Vaše představy.

Starostové
Hans-JürgenKropf – Regnitzlosau
Michael Abraham – Rehau
Klaus Jaschke – Schönwald

O nás

Komunální společenství (ARGE) Trojmezí Bavorsko – Sasko – Česko (Dreiländereck Bayern – Sachsen – Böhmen) zahrnuje obec Regnitzlosaua město Rehau z okresu Hof, a dále město Schönwald, které spadá pod okres Wunsiedel im Fichtelgebirge. Toto území s cca 15.000 obyvatelise rozkládá na celkové ploše necelých 140 km 2.

Tyto tři obce chtějí v rámci Integrovaného rozvoje venkova – stručně IRV – společně vykompenzovat nevýhody své polohy v pohraničí a rozvíjet příležitosti pro budoucnost. V souvislosti s podporou se projekty zaměřují nejdříve na bavorské území. Jasně deklarovaným cílem však je, dále aktivně sledovat přeshraniční myšlenky a etablovat rozsáhlou a trvale udržitelnou česko-německou spolupráci. Zvláštní příležitosti se otevírají v oblasti regionální spolupráce, a dále v oblasti turismu.Dále se jedná také o zvýšení kvality veřejných služeb, například v oblasti místní veřejné osobní dopravy.

Realizace spadá do kompetence regionálního manažera Dr. Jochena Rausche, který je také zodpovědný za styk s veřejností, koordinaci s dalšími regionálními aktéry a vznik nových záměrů.

Vybrané projekty

Partnerství obcí na Zeleném pásu
Společnými aktivitami má dojít ke znovuoživení a posílení sousedských vztahů a sociální angažovanosti ve vesnických společenstvích na obou stranách hranice.
Výměna zkušeností a navázání spolupráce
Určité komunální služby mohou být centrálně zajišťovány výhodněji, aniž by se snížila jejich kvalita. Příkladem tohoto postupu je spolupráce matričních úřadů a technických služeb.
Mountainbike-BasecampKornberg
Vrch Kornberg se nabízí jako významné nadregionální Mountainbike-centrum se stěžejním zaměřením na trénování techniky jízdy. Opatření jsou plánována zejména v oblastech zásobování vodou,možnosti využití vleku při výjezdu na vrch a napojení na místní veřejnou osobní dopravu.
Zážitkové centrum biodiverzity „artenoah“ v Rehau
Artenoah prezentuje důležité globální téma v novodobém formátu v obzvlášť autentické lokalitě – v Zeleném pásu Evropy. Projekt je jedním z opěrných pilířů rozvoje turistického ruchu.
Perlová stezka „Perlenroute“ a cyklostezka podél řek „Flüsse-Radweg“
V cykloturistice spočívají velké šance. Obě stezky doplňují stávající síť cyklostezek a vytvoří další atraktivní spojení do Česka.
Turistická brožura
Turistická nabídka regionu má být do budoucna shrnuta v brožuře. Zvláštní pozornost je věnována aktuálnímu zobrazení cyklotras.
Voda3 – Rozvoj Sofiina pramene a jeho okolí
Z koupaliště v schönwaldské obecní části GrünhaiderMühle má být v kombinaci s potokem Perlenbach a nedalekým Sofiiným pramenem vybudováno místo s přeshraniční nabídkou zážitků.
Interkomunální občanský autobus
V plošně rozsáhlých obcích jako je Regnitzlosau není napojení na místní veřejnou osobní dopravu optimální. „Občanský“ autobus může pomoci s vyplněním mezer a se zatraktivněním života zejména v malých obecních částech.
Rozvoj sítě zemědělských cest
Stávající cesty často již neodpovídají požadavkům moderního zemědělství. Efektivní síť, která poslouží také cyklistům, se nachází ve fázi plánování.